Tag Archives: پسته کله قوچی

آشنایی با پسته کله قوچی

پسته کله قوچی

پسته کله قوچی که فرنگی ها از آن با نام Jumbo Pistachio یاد می کنند، یکی از انواع پسته مرغوب در ایران است. کیفیت بالای این محصول موجب شده تا ارزش صادراتی آن به مراتب بیش از انواع دیگر پسته ایرانی باشد. به لحاظ صادرات ارزش اقتصادی این محصول بعد از نوع فندقی، رتبه دوم […]